Договір оферта

Договір публічної оферти

            1. Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину https://bobas.ua/ (далі - Продавець) укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин (далі - Договір)

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення замовлення Покупцем на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в Магазині.


2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

товар - об’єкт угоди сторін, який був придбаний Покупцем у Продавця шляхом оформлення Замовлення;

інтернет-магазин - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди;

продавець - фізична особа-підприємець або юридична особа, яка реалізує товари в Інтернет-магазині;

покупець - особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

            

             3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


            4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлений в інтернет-магазині і є в наявності.

4.2. Кожну позицію можна придбати у будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер інтернет-магазину зобов’язаний проінформувати про це покупця.

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.5. Під час реєстрації на сайті або при оформленні замовлення Покупець надає Магазину свої особисті дані (прізвище та ім’я, електронну пошту, адреси, номери телефонів), чим одночасно дає згоду на їхнє використання Продавцем та третіми особам, задля виконання зобов’язань перед Покупцем.


5. Порядок оплати та доставки замовлення

5.1. Покупець обирає будь-який із запропонованих Продавцем способів оплати і доставки Товару.  

5.2. Покупець може оплатити вартість товару відразу після оформлення замовлення за допомогою електронної платіжної системи або ж оформити замовлення із доставкою з післяплатою, тобто заплатити за товар при отриманні у відділенні транспортної компанії чи у кур’єра. 

5.3. Доставка Товарів здійснюється транспортними компаніями “Нова Пошта”, “Міст Експрес” або "Укрпошта". 

5.4. Оплачені перед відправкою негабаритні замовлення об’ємною вагою до 10 кг та вартістю понад 3000 грн. надсилаються Покупцеві на вказане відділення “Нової Пошти” безкоштовно (якщо такий спосіб доставки обрано Покупцем при оформленні замовлення).

5.5. Оплачені перед відправкою замовлення вартістю понад 3000 грн надсилаються покупцеві кур’єрською службою “Міст Експрес” безкоштовно (якщо такий спосіб доставки обрано Покупцем при оформленні замовлення).

5.6. За інших обраних Покупцем при оформленні замовлення умов доставки Покупець приймає на себе зобов’язання оплатити вартість доставки Товару згідно тарифів відповідної транспортної компанії.


6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець має право:

 6.1.1 на відшкодування витрат безпосередньо пов’язаних з виконанням цього Договору, а саме витрат з доставки Покупцю Товару, замовлення на який оформлено останнім на умовах доставки з післяплатою (накладеним платежем) або іншими подібними умовами, та яке не було отримано Покупцем з будь-яких причин і повернулося до Продавця, в сумі рівнозначній вартості доставки, яку в такому разі довелося Продавцеві заплатити транспортній компанії в сумі 5 (п’ять) відсотків вартості такого(их) Товару(ів) (далі – «Компенсація»). 

6.1.2 скасувати будь яке Замовлення Покупця якщо останнім не здійснено часткової або повної передоплати вартості Товару;

6.1.3 перед відправкою Товару отримати від Покупця завдаток як гарантію виконання взятого на себе Покупцем зобов'язання.

6. 2. Продавець зобов’язаний:

6.2.1 надіслати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

6.2.2. не розголошувати будь-які персональні дані Покупця і не надавати доступ до таких даних третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця, або коли таке розголошення чи надання доступу зумовлено виконанням цього Договору або захистом прав, що надані цим Договором.

6.3. Покупець зобов'язаний:

6.3.1 своєчасно оплатити та отримати Товар(и) відповідно до умов цього Договору;

6.3.2 у передбачених цим Договором умовах нести витрати з оплати вартості послуг з надсилання Товару(ів) та послуг (комісії) за здійснення оплати;

6.3.3 відшкодувати Продавцеві витрати безпосередньо пов’язані з виконанням цього Договору у випадках та у порядку зазначеному у Договорі;

6.3.4 перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій магазином документації на товар;  

6.3.5 у присутності представника транспортної компанії перевірити товар на його цілісність та наявність механічних пошкоджень, незалежно від моменту оплати за товар. 

6.4. Покупець має право:

6.4.1 оформити замовлення в Інтернет-магазині;

6.4.2 оформити електронний договір; 

6.4.3 вимагати виконання умов цього Договору;

6.4.4 на заміну чи повернення Товару у строк та відповідно до умов, передбачених у  чинному законодавстві.


              7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.             8. Порядок заміни та повернення товару

8.1. Повернення та заміна товару проводиться згідно вимог чинного законодавства України.

8.2. У разі придбання товару неналежної якості, тобто при виявленні істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару, протягом гарантійного терміну Покупець має право на заміну товару або повернення коштів за Товар.

8.2.1. Істотним недоліком вважається недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з таких ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) на його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено в договорі.

8.2.2. Відповідно законодавства експертиза організовується в триденний термін з дня одержання від споживача письмової згоди на проведення експертизи продукції. Якщо за підсумками проведення експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві згодом порушення споживачем правил експлуатації, зберігання і транспортування, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати витрати на проведення експертизи.

8.2.3. Вимога Покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню за його наявності, а в разі його відсутності - у двомісячний строк з моменту подання заяви. Якщо задовольнити вимогу у встановлений строк неможливо, то Покупець має право на свій вибір вимагати заміни товару з недоліками на інший товар іншої марки (моделі ) належної якості з відповідним перерахуванням ціни або повернення коштів. Вимоги Покупця про повернення коштів підлягають задоволенню упродовж 7 днів. Розрахунок із споживачем у разі підвищення ціни на товар виробляється - виходячи з вартості товару на момент його покупки.

8.3. Якщо Товар належної якості, але не підійшов Покупцеві з якоїсь причини, останній упродовж 14 днів має право замінити товар належної якості на аналогічний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором або не може бути використаний за призначенням, але за умови якщо товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, заводська упаковка, документи. 

8.3.1. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право придбати будь-які інші товари, або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або поміняти товар на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. При поверненні грошей розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на момент його покупки. Гроші повертаються в перебігу семи днів.

8.3.2. Вимоги Покупця розглядаються лише після уточнення прізвища замовника і номера замовлення, повної комплектації товару, заводської упаковки, на якій є штрих код, гарантійного талона. Заміна товару або повернення грошей можливий тільки при дотриманні всіх умов і процедур.

8.4. Продавець відмовляє у заміні товару або повернення коштів якщо :

8.4.1 товар, який не має суттєвих недоліків, не є новим, тобто був у використанні;

8.4.2 з моменту придбання товару, який не має суттєвих недоліків, пройшло більше 14 днів;

8.4.3 при перевірці якості товару виявлені ознаки стороннього втручання (розкриття, спроба ремонту) або порушені інші умови гарантійного обслуговування;

8.4.4 відсутній документ, що підтверджує факт купівлі товару , або гарантійний талон, повна комплектація товару.

8.5. Повернення і заміна товарів, відправлених в різні міста України проводиться шляхом зворотного пересилання покупцем товарів транспортними компаніями. Під час відправки до Продавця Покупець зобов’язаний ретельно запакувати товар та оплатити вартість доставки до Продавця. Оригінал заяви на повернення Товару із вказаними повними реквізитами для перерахування коштів слід долучити до відправлення.

8.6. У разі коли причиною повернення або заміни стала неналежна якість Товару, то оплату за зворотню пересилку впродовж 7 днів після отримання Товару компенсує Продавець.

8.7. Повернення коштів Покупцеві здійснюється упродовж 7 днів.


9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://bobas.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

 

               10. Термін дії договору

10.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

10.4. Інтернет-магазин Бобас на офіційному інтернет-сайті https://bobas.ua має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.